موضوعات = اصلاح نباتات
ارزیابی ژرم‌پلاسم گندم نان و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به کم‌آبی در شرایط دیم منطقه زنجان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 15-30

10.22084/ppt.2023.25529.2068

حسین نظری؛ مظفر روستایی؛ حمید حاتمی ملکی؛ مرتضی اشراقی نژاد


اصلاح موتاسیونی برنج محلی سنگ طارم با استفاده از اتیل متان سولفونات (EMS)

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 79-86

10.22084/ppt.2023.24453.2047

محمد سیه‌چهره؛ غفار کیانی؛ سید کمال کاظمی تبار


ارزیابی فاصله ژنتیکی لاین‌های ایزوسیتوپلاسمی نرعقیم برنج

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 59-68

10.22084/ppt.2018.3595

عمار افخمی قادی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری


شناسایی صفات مؤثر بر بهبود عملکرد دانه در ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 53-66

10.22084/ppt.2017.2233

معصومه جعفری؛ سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ مهراد چاییچی


تنوع خصوصیات مختلف مرتبط با مقاومت مزرعه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll.)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 141-152

صلح الدین جمشیدی گولان؛ حجت الله مظاهری لقب؛ سید سعید موسوی؛ مهدی کاکایی