موضوعات = میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
تعداد مقالات: 5
1. واکنش ژنوتیپ‌های برتر زیتون بومی استان کرمانشاه به تنش خشکی در شرایط مزرعه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-106

رحمت اله غلامی؛ محمد گردکانه؛ حجت اله غلامی؛ ابوالمحسن حاجی امیری


3. ارزیابی تنوع ترکیبات بیوفنلی میوه چهار رقم زیتون در مناطق محتلف استان لرستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 195-207

عبداله احتشام نیا؛ بهمن زاهدی


4. اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb.) رقم کرج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

محمود اثنی عشری؛ مریم باقری؛ احمد ارشادی