نویسنده = احمد ارشادی
تعداد مقالات: 6
2. اثر محلول‌پاشی روغن‌سویا و نفتالن‌استیک‌اسید بر رشد رویشی و برخی از صفات کمی و کیفی میوه انگور رقم فخری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 165-177

شیما چایانی؛ احمد ارشادی؛ حسن ساری خانی؛ روح الله کریمی


3. اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb.) رقم کرج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

محمود اثنی عشری؛ مریم باقری؛ احمد ارشادی


4. پاسخ های فیزیولوژیکی پنج گونه بادام به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-88

محمدرضا زکائی خسروشاهی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی؛ علی ایمانی


6. بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های گردوی ایرانی (Juglans regia) استان همدان با استفاده از نشانگرمولکولی SSR

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 43-53

روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ کوروش وحدتی