کلیدواژه‌ها = تجزیه کلاستر
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی فنوتیپی برخی ارقام گل داوودی ( Chrysanthemum morifolium Ramat.)

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 21-30

10.22084/ppt.2021.10694.1604

فردوس دارابی؛ عبداله احتشام نیا؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ زینب روئین


4. ارزیابی برخی جمعیت¬های گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) با استفاده از خصوصیات آگرومورفولوژیکی و ترکیبات غالب اسانس

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-14

علی عبادی؛ محمدرضا مرشدلو؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ داراب یزدانی


5. بررسی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مقدار اسانس در بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-58

حسین زینلی؛ ولی¬اله مظفریان؛ لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ سعدالله هوشمند