کلیدواژه‌ها = کود شیمیایی
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر کاربرد تلفیقی منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و جذب نیتروژن توسط ذرت علوفه ای(Zea mays) در منطقه رشت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-107

زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ اکبر فرقانی


3. اثر محلول‌پاشی برگی آمینوکلات‌ها بر رشد و نمو گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-119

محمدکاظم سوری؛ بهاره یاراحمدی


4. اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره، گاوی و مرغی بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-54

شهلا لجم اورک؛ سیف الله فلاح؛ شجاع قریان دشتکی


6. تأثیر تداخل علف¬هرز - گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف¬های¬هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-9

حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ علی اصغری؛ الکساندر میخایلوویچ تولیکف