کلیدواژه‌ها = سفتی بافت
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر کلریدکلسیم و اسانس‌های مورخوش،‌ مریم گلی و گل راعی بر کنترل کپک خاکستری توت‌فرنگی (Fragaria ananasa)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-141

10.22084/ppt.2017.2240

سولماز طهماسبی؛ سمیه رستگار؛ عبدالمجید میرزا علیان دستجردی؛ بیژن کاووسی


2. تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-77

10.22084/ppt.2017.2204

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی


4. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم در محلول غذایی بر کیفیت میوه فلفل دلمهای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-37

10.22084/ppt.2016.1853

محمدکاظم سوری؛ صدیقه مردانلو


6. تأثیر تیمارهای پس از برداشت کلریدکلسیم در دماهای مختلف بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه هلو رقم کوثری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-202

فاطمه کرم نژاد؛ جعفر حاجی لو؛ سید جلال طباطبایی