دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی-پژوهشی

1. افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم با استفاده از کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22084/ppt.2018.12779.1696

ابوالقاسم رحمانی؛ موسی سلگی؛ علیرضا خالقی؛ عباس میرزاخانی


2. اثر محلول‌پاشی برگی مس و روی بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم دیم در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22084/ppt.2017.12037.1667

ساناز صفری؛ شیوا خالص رو؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی


3. اثر پیش‎تیمار هیومات پتاسیم و چای کمپوست بر بردباری آفتابگردان (Hellianthus annuus) به خاک‌های آلوده به کادمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.14373.1756

نجمه افتخار؛ سینا فلاح


4. تحلیل عاملی و گروه‌بندی ژنتیکی ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) تحت تنش کم‌آبی آخر فصل و شرایط نرمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.4257.1257

احمد اسماعیلی؛ سلیمان یارالهی؛ سیدسجاد سهرابی؛ سیده زهرا حسینی؛ علیرضا زبرجدی


5. اثر دگرآسیبی عصاره آبی نرگس شیراز (Narcissus tazetta L.) بر ویژگی های جوانه‌زنی بذر و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.14679.1769

حسن بیات؛ علی ناصری مقدم؛ محمد حسین امینی فرد؛ علی رحیمی


مقاله کوتاه پژوهشی

6. برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد میوه در زیتون (Olea europaea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.16575.1849

امیر عباس تقی زاده؛ علی اصغر زینانلو؛ رقیه امینیان؛ رحیم قره شیخ بیات؛ راحله خادمیان


مقاله علمی-پژوهشی

7. پاسخ‌های فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در واکنش به کم‌آبیاری و کاربرد برخی کودهای پتاسیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.15690.1815

سیدحسین محسنی؛ محمدعلی اسماعیلی؛ همت الله پیردشتی؛ رحمت عباسی؛ مرتضی نصیری


8. اثر آبیاری تلفیقی با آب شور و شیرین بر رشد و گل‌دهی آهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.17657.1891

زهرا سپهوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد


9. اثر بنزیل آدنین (BA) و ساکارز بر رشد گیاه‌چه و تولید ریزغده‌ در سیب‌زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.13990.1742

خسرو پرویزی؛ شادی سرنج؛ محمد علی ابراهیمی؛ مرضیه قربانی


مقاله کوتاه پژوهشی

10. اثر نوع محیط‌کشت، ساکارز و ترکیب تنظیم‌کننده رشد بر ریشه‌زایی گیاهچه‌های ژربرا در شرایط درون شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.12595.1695

احمد شریفی؛ سیده مهدیه خرازی؛ مریم مرادیان؛ آزاده خادم


مقاله علمی-پژوهشی

11. تأثیر زمان تهیه ریزنمونه و شرایط محیط‌کشت بر استقرار ریزنمونه دو رقم گردو؛ جمال و چندلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2020.4279.1258

عبداله احتشام نیا؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشـری


12. اثر اسید سالیسیلیک و تیواوره بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.14766.1775

حجت الله رحمانی سربنانی؛ بتول مهدوی؛ آرمان آذری؛ محمد صفائی طرقبه


مقاله کوتاه پژوهشی

13. تأثیر سطوح مختلف کلسیم بر آسیب‌های ناشی از تنش کلرید سدیم در گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.16338.1841

الهام امجدی؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی


مقاله علمی-پژوهشی

14. اثر تاریخ کاشت، رقم و قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سیب‌زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.15773.1819

ظهراب اداوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی


15. تحمل به تنش یخبندان ژنوتیپ‌های مرکبات تحت دو دمای زیر انجماد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2020.19704.1938

ابوذر ابوذری؛ محمود سلوکی؛ بهروز گلعین؛ براتعلی فاخری؛ عاطفه صبوری


16. اثر پرایمینگ بذر بر‌ ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر و اجزاء عملکرد دانه در ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2020.18336.1910

میترا آئینی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مجتبی یوسفی‌راد؛ اسلام مجیدی هروان؛ حمید مدنی