موضوعات = اصلاح و فیزیولوژی درختان میوه ( انگور، زردآلو، پسته)
تعداد مقالات: 5
2. اثر محلول‌پاشی روغن‌سویا و نفتالن‌استیک‌اسید بر رشد رویشی و برخی از صفات کمی و کیفی میوه انگور رقم فخری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 165-177

شیما چایانی؛ احمد ارشادی؛ حسن ساری خانی؛ روح الله کریمی


4. بررسی تنوع ژنتیکی در بیست رقم زردآلوی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برگ

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-52

رضا کامرانی؛ گاگیک سنتروسیان؛ ناصر بوذری