کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
بررسی اثر شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی پاسخ های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.24595.2049

مجید عزیزی؛ حسین آروئی؛ گیتی حسن پورفرد؛ عطیه ساعدی


اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 69-81

10.22084/ppt.2018.9285.1525

سهراب داورپناه؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ خاویر آبادیا؛ رضا خراسانی


اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی میوه انگور (Vitis vinifera L.) رقم رشه

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 179-190

الناز زارعی؛ تیمور جوادی؛ ناصر قادری؛ مسعود داوری


بهبود کیفیت آب میوه پرتقال والنسیا با استفاده از پوتریسین و متیل جاسمونات

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-33

سهیلا محمدرضاخانی؛ زهرا پاک‌کیش