دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-80 
2. تاثیر زمان تلقیح بر روی اجزاء عملکردی گیاه سویا در برخی از خاک¬های آهکی خوزستان

صفحه 11-20

عطااله خادم¬الرسول؛ هادی عامری¬خواه؛ عبدالامیر معزی؛ علی کرایی


6. بررسی کالوس¬زایی و جنین¬زایی رویشی توت¬فرنگی

صفحه 55-68

سید جواد موسوی زاده؛ کامبیز مشایخی؛ محمود اثنی عشری