دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-221 
6. اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ‌های گندم سرداری

صفحه 69-86

لیدا صوفی؛ غلامرضا حیدری؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی


8. بررسی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم تحت سطوح مختلف نیتروژن و آبیاری

صفحه 97-109

حمزه فعله گری؛ محمد اقبال قبادی؛ غلامرضا محمدی؛ سعید جلالی هنرمند