دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-158 
ارزیابی محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش کم‌آبی بر گیاه دارویی گل ماهور

صفحه 19-32

10.22084/ppt.2022.21085.1974

رضا نوروزی اصفهانی؛ شهاب خاقانی؛ فروغ مرتضایی نژاد؛ مسعود گماریان؛ امیر عزیزی


مقاله پژوهشی

گزینش ارقام آفتابگردان بر اساس تحمل به تنش کم‌آبی، توزیع ماده خشک و عملکرد دانه

صفحه 97-110

10.22084/ppt.2023.24854.2056

جهانفر دانشیان؛ فرناز شریعتی؛ نادیا صفوی فرد؛ عبداله حسنی


مقاله مروری

خاستگاه تاریخی و ویژگی‌های گیاه‌شناسی، زراعی و درمانی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.)

صفحه 137-158

10.22084/ppt.2023.26425.2080

محمود کیانی؛ سید علی اندی؛ محبوبه زارع؛ اکبر حاجی زاده مقدم؛ فاطمه پوراسحاقی