نویسنده = محمود اثنی عشـری
اثر سطوح مختلف مولیبدن و نیتروژن روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی اسفناج

دوره 15، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 13-27

10.22084/ppt.2024.28466.2108

لیلا مفتون؛ محمود اثنی عشـری؛ معصومه عامریان


تأثیر زمان تهیه ریزنمونه و شرایط محیط‌کشت بر استقرار ریزنمونه دو رقم گردو؛ جمال و چندلر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 137-152

10.22084/ppt.2020.4279.1258

عبداله احتشام نیا؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشـری


اثر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 149-157

10.22084/ppt.2017.4921.1308

محمود اثنی عشری؛ اعظم رحیمیان؛ حسن ساریخانی؛ دوستمراد ظفری


اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی شش رقم انار (Punica granatum L.) تجاری ایرانی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-11

اسفندیار حسنی مقدم؛ محمود اثنی عشری؛ عبدالحسین رضائی نژاد


پاسخ های فیزیولوژیکی پنج گونه بادام به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 73-88

محمدرضا زکائی خسروشاهی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی؛ علی ایمانی


بررسی تأثیر تلقیح قارچ میکوریز بر سطوح مواد تنظیم‌کننده ی رشد گیاهی و کیفیت تولید ریز‌غده در گیاهچه‌های سیب‌زمینی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 109-117

خسرو پرویزی؛ فرشاد دشتی؛ محمود اثنی عشری؛ فرهاد رجالی؛ مسعود بوجار


تولید و انتشار آلکالوئیدهای تروپان از گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) در شرایط هیدروپونیک

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 25-32

سید شریف سادات؛ خسرو پیری؛ محمود اثنی عشری؛ منصور غلامی؛ پیمان صالحی


بررسی کالوس¬زایی و جنین¬زایی رویشی توت¬فرنگی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 55-68

سید جواد موسوی زاده؛ کامبیز مشایخی؛ محمود اثنی عشری