دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

3. اثر کاربرد سطوح مختلف مس و روی بر برخی صفات رشدی، غلظت مس و روی و بازده و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.‌)

صفحه 33-47

حمایت عسگری لجایر؛ جواد هادیان؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ بابک متشرع زاده


8. بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد گلرنگ بهاره

صفحه 101-117

پروانه یاری؛ امیر حسین کشتکار؛ علی سپهری


9. مطالعه اثر پایه بر میزان هسپریدین و نارینجین میوه پنج رقم تجاری نارنگی

صفحه 119-126

سیده معصومه آقاجانپور؛ عظیم قاسم نژاد؛ مازیار فقی نصیری؛ مینو رستگار