کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 15
3. تأثیر کود زیستی بر عملکرد و خصوصیات کیفی رازیانه در کشت مخلوط افزایشی با یونجه چندساله

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-140

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ زینب بساق زاده؛ شهلا شفیعی ادیب


4. تأثیر تغذیه با کود زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-124

محمد مهدی ضرابی؛ سودابه مفاخری؛ شکراله حاجی وند؛ امنه اروانه


5. تأثیر تنش آبی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (.Cuminum cyminum L)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 167-178

حسین شکفته؛ روح اله دهقانی فتح آباد


7. اثر کاربرد سطوح مختلف مس و روی بر برخی صفات رشدی، غلظت مس و روی و بازده و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.‌)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-47

حمایت عسگری لجایر؛ جواد هادیان؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ بابک متشرع زاده


8. بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-72

امیر یونسیان؛ پرویز رضوانی مقدم؛ احمد غلامی


9. تأثیر مرحله برداشت میوه بر مقدار و ترکیب اصلی در اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بومی همدان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-9

رضا شاه¬حسینی؛ محمّد دولتی؛ فاطمه سفیدکُن؛ علی عزیزی


10. بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه¬ها با کاربرد اسانس¬های گیاهی آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-42

عبـداله احتشـــام¬نیا؛ عبدالحسین رضایی¬نژاد؛ سیدجواد موسوی¬زاده؛ مجید علیخانی کوپایی


11. تاثیر کودهای زیستی فسفر و نیتروژن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L .) تحت تنش کمبود آب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 37-50

افشین کرمی؛ علی سپهری؛ جواد حمزه¬یی؛ قباد سلیمی


12. ارزیابی برخی جمعیت¬های گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) با استفاده از خصوصیات آگرومورفولوژیکی و ترکیبات غالب اسانس

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-14

علی عبادی؛ محمدرضا مرشدلو؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ داراب یزدانی


13. اثر شوری آب آبیاری بر جوانه¬زنی، سبز شدن، عملکرد بیولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-34

سعید دوازده امامی؛ محمد¬رضا جهانسوز؛ داریوش مظاهری؛ فاطمه سفیدکن


15. بررسی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مقدار اسانس در بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-58

حسین زینلی؛ ولی¬اله مظفریان؛ لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ سعدالله هوشمند