کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 10
3. اثر مواد جاذب رطوبت روی برخی صفات زراعی و پروتئین دانه گندم در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-37

محمد فرمهینی فراهانی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


4. تغییرات شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و پارامترهای ریشه گیاه آفتابگردان در کم-آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-79

علی قدمی فیروز آبادی؛ محمود رائینی؛ علی شاه نظری؛ حمید زارع ابیانه


5. پاسخ های فیزیولوژیکی پنج گونه بادام به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-88

محمدرضا زکائی خسروشاهی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی؛ علی ایمانی


6. تأثیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-94

عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان؛ کبری سپهوند


7. اثر قطع آبیاری و کود¬های نیتروژن‌دار بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه¬ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-39

پریسا علی¬زاده؛ سیف‌اله فلاح


9. تجزیه و تحلیل دای آلل عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ¬های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-62

احمدرضا گل‌پرور؛ سمانه متقی؛ امید لطفی ‌فر