کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 12
1. تجزیه همبستگی کانونی صفات رشدی و صفات مرتبط با عملکرد دانه ژنوتیپ‌‌های مختلف گندم نان تحت تنش رطوبتی پس از گل‌دهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-134

10.22084/ppt.2021.21430.1986

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش؛ علیرضا تاری نژاد؛ حمید محمدی؛ علی عبادی


5. اثر مواد جاذب رطوبت روی برخی صفات زراعی و پروتئین دانه گندم در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 27-37

10.22084/ppt.2017.2231

محمد فرمهینی فراهانی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


6. تغییرات شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و پارامترهای ریشه گیاه آفتابگردان در کم-آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 69-79

علی قدمی فیروز آبادی؛ محمود رائینی؛ علی شاه نظری؛ حمید زارع ابیانه


7. پاسخ های فیزیولوژیکی پنج گونه بادام به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 73-88

محمدرضا زکائی خسروشاهی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی؛ علی ایمانی


8. تأثیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 83-94

عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان؛ کبری سپهوند


11. تجزیه و تحلیل دای آلل عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ¬های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 51-62

احمدرضا گل‌پرور؛ سمانه متقی؛ امید لطفی ‌فر