کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
بررسی تاثیر کود زیستی بیوپتاس و سولفات آهن برخصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد شنبلیله تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.21366.1983

محمد حسین امینی فرد؛ حمیرا قادری زه؛ حسن بیات؛ علیرضا صمدزاده


اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.22463.2013

معصومه عربی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی


تجزیه همبستگی کانونی صفات رشدی و صفات مرتبط با عملکرد دانه ژنوتیپ‌‌های مختلف گندم نان تحت تنش رطوبتی پس از گل‌دهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-134

10.22084/ppt.2021.21430.1986

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش؛ علیرضا تاری نژاد؛ حمید محمدی؛ علی عبادی


اثر مواد جاذب رطوبت روی برخی صفات زراعی و پروتئین دانه گندم در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 27-37

10.22084/ppt.2017.2231

محمد فرمهینی فراهانی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


تغییرات شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و پارامترهای ریشه گیاه آفتابگردان در کم-آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 69-79

علی قدمی فیروز آبادی؛ محمود رائینی؛ علی شاه نظری؛ حمید زارع ابیانه


پاسخ های فیزیولوژیکی پنج گونه بادام به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 73-88

محمدرضا زکائی خسروشاهی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی؛ علی ایمانی


تأثیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 83-94

عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان؛ کبری سپهوند


تجزیه و تحلیل دای آلل عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ¬های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 51-62

احمدرضا گل‌پرور؛ سمانه متقی؛ امید لطفی ‌فر