کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
ارزیابی ژرم‌پلاسم گندم نان و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به کم‌آبی در شرایط دیم منطقه زنجان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 15-30

10.22084/ppt.2023.25529.2068

حسین نظری؛ مظفر روستایی؛ حمید حاتمی ملکی؛ مرتضی اشراقی نژاد


اثر کاربرد منابع و مقادیر سلنیوم بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم گندم در شرایط منطقه دیم مراغه

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 123-133

10.22084/ppt.2023.23365.2028

حمید عادلی؛ مهرداد عبدی؛ علی فرامرزی؛ جلیل اجلی؛ ناصر محبعلی پور


گزینش ارقام آفتابگردان بر اساس تحمل به تنش کم‌آبی، توزیع ماده خشک و عملکرد دانه

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 97-110

10.22084/ppt.2023.24854.2056

جهانفر دانشیان؛ فرناز شریعتی؛ نادیا صفوی فرد؛ عبداله حسنی


اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم‌آبیاری

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 107-121

10.22084/ppt.2022.22463.2013

معصومه عربی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی


اثرات سطوح مختلف گوگرد و شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی سویا در شرایط گلخانه‌ای

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-46

10.22084/ppt.2021.17218.1870

زهرا عابدی؛ حمید نجفی زرینی؛ سیدمصطفی عمادی؛ نادعلی باقری


اثر اسید سالیسیلیک و تیواوره بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 153-167

10.22084/ppt.2019.14766.1775

حجت الله رحمانی سربنانی؛ بتول مهدوی؛ آرمان آذری؛ محمد صفائی طرقبه


ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج تحت اقلیم مرطوب شمالی ایران

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 43-56

10.22084/ppt.2017.7140.1418

خداداد مصطفوی؛ سیدصادق حسینی ایمنی؛ مجید حاجی‌محمد علی‌جهرمی


اثر تاریخ و الگوهای کشت روی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی و شاخص‌های سودمندی کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 113-126

10.22084/ppt.2018.14405.1759

محمد ترکمان؛ بهرام میرشکاری؛ فرهاد فرح وش؛ مهرداد یارنیا؛ علی اشرف جعفری


تأثیر سطوح مختلف زئولیت برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (.Phasaeolus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط آب و هوایی کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 141-151

10.22084/ppt.2017.2209

احسان حبیب پورکاشفی؛ محمد حسین قرینه قرینه؛ علیرضا شافعی نیا؛ مهدی روزرخ


تأثیر باکتری های ریزوبیوم و محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 71-81

علی افشاری؛ سیدحسین صباغ پور؛ محمدرضا حاج سیدهادی؛ هادی اسدی رحمانی