دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-219 

مقاله پژوهشی

اثر فیلمهای نانوکامپوزیت رس و پلی‌اتیلنی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلو

صفحه 1-15

10.22084/ppt.2017.11675.1650

حسین ابراهیم؛ بهرام عابدی؛ حجت اله بداقی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حمید هراتی زاده


مقاله علمی-پژوهشی

بررسی تأثیر محلول‌پاشی عصاره ورمی‌کمپوست بر شاخص‌های رشد قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus)

صفحه 29-36

10.22084/ppt.2018.11167.1627

بابک ولی زاده کاجی؛ احمدرضا عباسی فر؛ مریم احسنی ایروانی؛ محمد حسین آباد


تأثیر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا

صفحه 103-113

10.22084/ppt.2017.9185.1523

نیلوفر وحدی؛ اسماعیل قلی نژاد؛ سیروس منصوری فر؛ لیلا غیرتی آرانی؛ مهدی رحیمی


بررسی صفات فنولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد دانه 4 رقم کلزا

صفحه 161-172

10.22084/ppt.2017.6072.1350

سعید صفیخانی؛ عباس بیابانی؛ ابوالفضل فرجی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی زاده


مقاله علمی-پژوهشی

تأثیر کودهای سبز و نیتروژن روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی

صفحه 191-206

10.22084/ppt.2017.6485.1376

علی رستمی؛ ویگو آرامویچ داوتین؛ گودرز احمدوند