دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-223 

مقاله پژوهشی

اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و گل‌دهی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالا

صفحه 1-13

10.22084/ppt.2019.13069.1714

طیبه نازدار؛ علی تهرانی فر؛ سیدحسین نعمتی؛ احمد نظامی؛ لیلا سمیعی


تغییرات دما و تبادلات گازی برگ دانهال‌های پسته در پاسخ به کاربرد کائولین (Pistacia vera L.)

صفحه 145-155

10.22084/ppt.2018.10636.1600

مینا نورزاده نامقی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور؛ محمد فارسی؛ علی مومن