دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-177 
اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب و عمق کاشت بر عملکرد، غده کل و قابل‌فروش در سه رقم سیب‌زمینی در کشت پاییزه

صفحه 91-103

10.22084/ppt.2019.19841.1944

سعیده صلواتی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ خسرو پرویزی؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله