دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-225 
1. ارزیابی تنوع شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی گیاه مورتلخ در ایران

صفحه 1-16

عبدالرضا نعمت الهی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان؛ مرتضی یوسف زادی


6. تأثیر نانوتیوب‌های کربنی بر جوانه‌زنی درون‌شیشه‌ای بذور دو رقم توت‌فرنگی

صفحه 79-89

رحمان یوسفی؛ موسی موسوی؛ نورالله معلمی؛ محمد هادی غفاریان مقرب


10. تأثیر کود زیستی بر عملکرد و خصوصیات کیفی رازیانه در کشت مخلوط افزایشی با یونجه چندساله

صفحه 125-140

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ زینب بساق زاده؛ شهلا شفیعی ادیب